The worlds largest porn site. New videos are added every day, a OfSeks.Biz You can download new videos from the site
Sex hikaleri sitesinde erotik hikaye okuyan herkese merhaba. İsmim Buse 18 yaşındayım. Balıkesir’de yaşıyorum. Bugün size kardeşimin arkadaşıyla yaşadığımız, gizli kaçamak bir sex hikayesi anlatacağım - More...
NewTop-10Category

Aybaşının ləngimə səbəbləri
Normal aybaşı tsiklinin (dövrünün) esas elameti onun mütemadi – requlyar şekilde olmasıdır. Yeni aybaşı mütemadi olaraq yalnız müeyyen müddetden sonra (norma olaraq 28 gün hesab edilir) baş verir. Meselen, sentyabr ayında olan aybaşı ondan qabaqkı aya göre 28 günden sonra, oktyabr ayında ise 23 ve ya 33 günden sonra (evvelki aydan 5 gün evvel ve ya 5 gün sonra) baş vererse, bu, normal hal hesab olunur. Aybaşı gözlenilen tarixden 10 gün ve daha çox olmaqla tez ve ya gec baş vermiş olarsa, mütleq hekim-ginekoloqa müraciet etmek meslehet görülür. Tsiklin bu şekilde pozulması ciddi patoloji prosesin olmasının ilkin elameti ola biler. Elbette ki, heç de bütün qadınlarda aybaşı tsikli 28 gün teşkil etmir. Eger sizde aybaşı tsikli 24 gün ve ya meselen, 32 gün teşkil edirse, bu da normal ferdi menstrual tsikl hesab edlir. Bu zaman esas gösterici menstruasiyaların mütemadi (requlyar) şekilde olmasına diqqet yetirmek lazımdır! Yeni abaşı 5 günden artıq olmamaqla tez ve ya gec baş vermiş olmasın. Her bir qadın öz aybaşı tsiklinin müddetini yaxşı bilmeli ve yazılı şekilde öz tsiklinin teqvimini aparmalıdır (yeni, her defe tsiklin başlanma ve qurtarması tarixlerini qeyd etmek). Bu qadına aybaşı tsiklinin başlanmasından önceki günler erzinde ağır fiziki işlerle meşğul olmaqdan çekinmekde, hamilelik baş verdikde onun müddetini düzgün teyin etmekde kömek etmiş olur. Aybaşı tsiklinin teqviminin aparılması, hemçinin aybaşı tsiklinde olan her hansı bir pozğunluqların vaxtında müeyyen edilmesine ve gecikmeden hekime müraciet olunmasına imkan verir. Aybaşı dövrü - funksiya etibarı ile bir neçe “quruluşlar” (baş beyini qabığı, hipotalamus, hipofiz), hemçinin qadın cinsiyyet üzvleri (yumurtalıqlar, uşaqlıq) terefinden tenzimlenir. Bu sistemler bir-biri ile elaqeli olduğundan növbeti aybaşı tsiklinin pozulması onların her birinden asılı ola biler. Aybaşının lengimesi sebebleri Aybaşının lengimesi müxtelif ginekoloji xestelikler, meselen,uşaqlığın ve yumurtalıqların iltihabı, uşaqlığın mioması (xoşxasseli şişi), onkoloji xestelikler ve s. sebeblerden baş vere biler. Mütemadi olaraq menstruasiyanın lengimesi yumurtalıqların polikistoz xesteliyi üçün xarakterik hesab edilir (bu barede 25-ci sehifede oxuya bilersiniz) Aybaşının lengimesi, hemçinin uşaqsalmadan (abort) sonra da baş vere biler. Bunun sebebi ise uşaqsalmadan sonra pozulmuş olan hormonal tarazlıq, hemçinin uşaqlığın özünde olan patoloji haldır. Yeni, uşaqsalmadan sonra aybaşı 28-32 günden sonra yox, 40 gün ve daha artıq müddetden sonra baş vere biler. Bele lengime normal hesab edile bilmez ve qadının müayine ve müalice olunmasını teleb edir. Aybaşının lengimesinin sebebi oral (ağızdan qebul edilen) kontraseptivlerin (hamilelik eleyhine derman preparatları) qebul edilmesi de ola biler. Preparatın qebul edilmesi dövründe ve ya onun qebulunu dayandırdıqdan sonrakı müddet erzinde bir neçe aybaşı tsikli olmaya biler. Bu, yumurtalıqların hipertormozlanması sindromu adlanır. Yumurtalıqların hipertormozlanması sindromuna tesadüf edildiyi halda, oral kontraseptivlerin qebulu dayandırılır. Adeten, oral kontraseptiv preparatların qebulu dayandırıldıqdan sonrakı 2-3 ay (maksimum 6 ay) müddetinde yumurtalıqların funksiyası berpa olunur. Aybaşının olmaması gösterilen müddetlerden artıq olarsa, bu zaman mütleq hekim-ginekoloqa müraciet etmek lazımdır. Uzun müddetli zeif ve orta dereceli stresler ve ya qısamüddetli güclü stresler – yumurtalıqların ve uşaqlığın fealiyyetini tenzimleyen baş beyini qabığı ve hipotalamusun fealiyyetinin normal gedişinin pozulmasına da sebeb ola biler. Buna misal olaraq herbi veziyyet zamanı qadınlarda baş veren amenoreyanı (aybaşının olmaması) göstermek olar. Bu zaman baş veren güclü stresler şeraitinde qadınlarda menstruasiyalar bir neçe il müddetine kesilmiş olur. Ancaq heç bir müalice aparmadan stresler qurtardıqdan sonra aybaşının öz-özüne berpa olunacağına ümid etmek de olmaz. Çünki bir çox hallarda aybaşı tsikli berpa olunmaya da biler. Buna göre de sebebinden asılı olmayaraq aybaşı tsiklinin pozulması zamanı hekim-ginekoloqa müraciet etmek meslehet görülür. Qadın, ginekoloq terefinden tam şekilde müayine olunduqdan sonra telebat olduğu halda diger mütexessislerin (nevropatoloq, endokrinoloq ve s.) de müayinesine gönderile biler. Menstruasiyanın xeyli müddet erzinde olmamasının sebeblerinden biri de qadının çekisinin xeyli derecede ve süretli şekilde azalması da ola biler. Arıq olmağın debde olmasına uyaraq bir çox “müasir” qızlar özlerini xeyli derecede arıqladaraq çekilerini kritik menstrual çeki (45-47 kq ) heddine çatdırırlar ki, bu da aybaşının uzun müddete kesilmesine sebeb olur. Aybaşının kesilmesinin en tebii sebebi – hamilelikdir. Hamilelik vaxtı endokrin sisteminin fealiyyetinde xeyli derecede deyişiklikler baş verir: hipofiz vezi aktiv şekilde prolaktin hormonu hazırlamağa başlayır ki, o da bir terefden laktasiyanı (döş vezisinde südün hazırlanması) stimullaşdırır, eyni zamanda ise ovulyasiyanı dayandırır. Hamileliyi tesdiq etmek üçün hamilelik testinden istifade edirler. Bu test sidikde spesifik “hamilelik hormonu” olan – xorionik qonadotropinin (XQ) olması ve ya olmamasını müeyyen edir. Qadınlar onu da bilmelidirler ki, bezi onkoloji – şiş xesteliklerinde de xorionik qonadotropinin (XQ) ifrazı baş verir. Bu ise sehv olaraq “müsbet” hamilelik testi kimi qebul edile biler. Bundan savayı, qadınlar onu da bilmelidirler ki, aybaşının kesilmesi hem uşaqlıq daxili hamilelikde, hem de uşaqlıqdan kenar hamilelikde de (bu zaman rüşeym hüceyresi uşaqlıq borusu, yumurtalıq ve qarın boşluğuna birleşmiş olur) baş verir. Her iki halda (hem uşaqlıq daxili, hem de uşaqlıqdan kenar hamilelik zamanı) hamilelik testi müsbet olur. Uşaqlıqdan kenar hamilelik qadının sağlamlığı ve hetta heyatı üçün çox tehlükeli bir hal hesab edilerek tecili şekilde leğv edilmelidir. Buna göre de hamileliyin ilk elametleri başlayan kimi mütleq hekim-ginekoloqa müraciet etmek teleb olunur. Aparılan müayineler neticesinde hekim hamilelik faktının olmasını, hemçinin onun uşaqlıq daxili ve ya uşaqlıqdan kenar olmasını müeyyen ede bilir. Laktasiya da - aybaşının olmamasının tebii sebeblerinden biridir. Adeten, ana körpesini yalnız emizdirmekle qidalandırdığı zaman, prolaktin hormonu ovulyasiyanı dayandırır – ve laktasion amenoreya (körpenin ana südü ile qidalandırılması zamanı menstruasiyanın kesilmesi) baş verir ki, bu da uşağın 1 yaşınadek ve daha artıq müddet erzinde (uşağın emizdirilmesi qurtarana qeder) davam edir. Bezi hallarda ise kifayet qeder laktasiyanın olduğu müddet erzinde qadınların aybaşı tsikli tez bir zamanda berpa olunur. Ona göre de qadınlar bilmelidirler ki, doğuşdan sonra aybaşının olmaması ve uşağın normal emizdirilmesi dövründe hamileliyin baş vermemesine 100% teminat vermek olmaz. Buna göre de onlar hetta bu dövrde de hamilelikden qorunmanın (kontrasepsiya) müvafiq üsullarından istifade etmelidirler. Eger qadın, ümumiyyetle, uşağı emizdirmirse ve ya onun südü çox azdırsa, adeten, doğuşdan 2-3 ay sonra menstruasiya tsikli berpa olunur. Belelikle, neticeleri qeyd edek: qadın özünün aybaşı tsiklinin müddetini bilmeli, aybaşı tsiklinin müntezem (requlyar) olmasına nezaret etmeli, ilkin tsikl pozğunluqları baş veren kimi, tez bir zamanda hekime müraciet etmelidir. Hekim-ginekoloq terefinden aparılan müayineler, bir çox hallarda, tecili cerrahi müdaxile teleb edilen halların (uşaqlıqdan kenar hamilelik, onkoloji – şiş xestelikleri ve s.) vaxtında müeyyen edilmesine imkan vermiş olur. Menstruasiya zamanı ağrı ve nasazlıqlar Bir çox qadınlarda menstruasiya (aybaşı) tsikli bu ve ya diger xestelik hissiyyatları ile keçir. Bu halı hekimler menstruasiya önü sindromu (menstruasiyadan evvel qadın orqanizminde olan pozğunluqlar) ve alqodismenoreya (ağrılı aybaşı) kimi adlandırırlar. Birinci halda aybaşı (menstruasiya) başlamazdan bir neçe gün evvel qarının aşağı hissesinde ara vermeyen ağrılar, xeyli selik ifrazı, tezleşmiş sidik ifrazı hissiyyatı, ümumi hal-ehvalın pisleşmesi, süd vezilerinin mümkün ola bilecek gerginleşmesi, baş ağrıları, başgicellenme, miqren (keskin baş ağrıları), bayılmalar (özündengetmeler), depressiya, her şeye keskin reaksiya vermek, üreyi kövreklik ve bir çox diger narahatedici elametler emele gelir. Aybaşı başlayandan sonra bu narahatlıqlar ya keçib gedir ve ya arta bilerler. Alqodismenoreya zamanı qadında qarının aşağı hissesinde ağrı, ürekbulanma, qusma, başgicellenme, baş ağrıları, ümumi zeiflik, bezen ise huşun itirilmesi (bayılma) kimi elametler olur. Bir sıra qadınlarda bu elametler tez bir zamanda keçib getse de, digerlerinde menstruasiyanın sonuna qeder saxlanmış olur. Elbette ki, aybaşı (menstruasiya) zamanı olan ağrılar uşaqlığın müxtelif patoloji xesteliklerinde – endometrioz (uşaqlığın selikli qişasının iltihabı), uşaqlıqda daxili çapıqların olması, uşaqlığın formasının düzgün olmaması, uşaqlığın mioması ve s. bu kimi patoloji hallarda da baş vere biler. Mehz buna göre aybaşı dövründe, keskin ağrılar hiss edildiyi halda mütleq ginekoloqa müraciet etmek lazımdır. Onu da qeyd etmek lazımdır ki, bir çox hallarda menstruasiya (aybaşı) vaxtı ve ya ondan qabaq, hetta keskin ağrılar ve diger “narahatlıqlar” hiss eden qadınlar tam sağlam olurlar. Bes bu halda menstruasiya vaxtı olan ağrılar ve diger xoşagelmez hissiyyatlar ne ile elaqedardır? Ginekoloqlar bu halları qadın cinsi hormonlarının orqanizme tesiri ile elaqelendirirler. Melum olduğu kimi, uşaqlıq menstruasiya dövründe şişkinleşdiyi üçün onun ölçüleri bir qeder artaraq evvelki halına nisbeten daha çox yer tutmuş olur. Ola biler ki, bu zaman uşaqlıq qonşu orqanlara direnir ki, bu da çanaq nahiyesinde ağrılar ve diger narahatlıqlara sebeb olur. Ağrılar menstruasiya zamanı uşaqlıq boynunun ezele qatının vaxtında boşalmaması (genişlenmemesi) neticesinde de baş vere biler; yeni uşaqlığın selikli qişasının qopması başlamış olduğu halda, uşaqlıq boynu lazımi ölçüleredek genişlenmemiş ola biler. Bu halda uşaqlıq içeri terefden dartılmaqla özü-özünü genişlendirir ki, bu da ağrıya sebeb olur. Menstruasiya vaxtı ve ondan qabaqkı dövrde, qadının sinir sistemi ve psixoloji halında olan deyişiklikleri hekimler, qadın cinsi hormonlarının sinir sistemine olan tesiri ile izah edirler. Belelikle, hekimle meslehetleşdikden sonra, ağrılı aybaşının olmasına baxmayaraq sizin orqanizminizde heç bir patoloji pozğunluğun olmadığına emin olduqdan sonra, ümumi veziyyetinizi yüngülleşdirmek üçün aşağıdakı meslehetlerimizden istifade edin: Menstruasiya başlanan günü ve ondan 1 gün evvel bir çox qadınlara adi spazmolitik derman preparatlarından birinin (size hansı preparatın uyğun olmasını seçmek üçün hekiminizle meslehetleşin) qebul edilmesi yaxşı kömek edir; Keskin ağrılar olduğu halda hekim-ginekoloqla meslehetleşerek ağrıkesici preparatlarından da istifade etmek olar; Bir çox qadınlara isti vanna qebul edilmesi de yaxşı kömek edir. Bu, ezelelelerin yüngül derecede boşalmasına sebeb olur ki, bunun da neticesinde uşaqlıq boynu daha tez açılır. Bu meqsedle hemçinin qarının aşağı hissesine isti qrelka (içine isti su tökülüb bedenin ağrıyan yerine qoyulan rezin qovuq) da qoymaq olar; Aktiv fiziki hereketler de bir çox hallarda qadınlarda ağrının azalmasına sebeb olur; Ağrının azalmasına aşağıdakı idman hereketi de kömek ede biler: arxası üste uzanaraq divar boyu ayaqlarınızı yuxarı qaldırın. Beden ezelelerinizi tam şekilde boşaldaraq bu halda 15 deqiqe erzinde uzanın; Menstruasiya vaxtı ümumi ehval-ruhiyyenin keskin şekilde pisleşmesi, psixi ve nevroloji gerginlik, her şeye keskin reaksiya vermek, depressiya ve s. elametler olduğu hallarda hekim-nevropatoloqa müraciet etmekle sakitleşdirici derman preparatlarının qebul edilmesi barede meslehet almaq olar.
Just read 3566 times
Share with friends

Online 11 user

18 yasli qizi divanda qucaginda otuzdurub sikir, pastelde qehbe oz ozun mastrubasiya edir amciq oynatma seksi, qizin itle sikismesi it qizi sikir, qarasin gelin sarisin qizin amciqina xiyar soxur, tualetde isiyen qehbe gelin ), Aga Popalasq, amciqini yalayib calir, arvadin yataqda donbaldib gotun sikir, Gotu yeke sarisin qehbeni sikerek olduruler, ailevi seks video yukle pulsuz, seksi gotlu qehbeler, Занимается сексом с горячей стриптизершей, yalasma lezbian video, Russian sexsluts abby, seksi xalaska calir gozel xala sikismesi,

Azeri seksler, Seks yukle, yeni seksler, Qaynar Videolar, Ehtirasli reqs, Qehbe seksleri, video yukle, xalaska seksleri, seks videolari, zorla seks, bakire seks videolari, Telefon seksleri, Qizliq perdesi acma videosu, Pulsuz azeri seks, XXX Videolar, Azeriler sikisir, Azeri qehbeler, Canli seks, Pulsuz yukle, bosanmis gelinler, Erotik videolar, Mugennilerin seksi, 2022 ci il Seks Yukle, 2022 ci il Seks Yukle, Azeri ehtirasli gelinler, Ehtrasli ev qizlari, Azeri Qehbe Seksleri, Toy gecesi sex, Mobil Sex Yukle, seks videolari, Azeri sex, Azerbaycan sex, Sex Seks, Lezbi seksleri, Pulsuz 3gp seksler, Azeri seks yukle, Zorlama Seks Yukle, Telefon ucun pulsuz seksler, Azeri 18+ sexler, Azeri Porno Yukle, Mobil Porno Yukle, MP4 Seks, Free Mobile Porn Videos, Live Stream Best XXX Online Mobile Sex Wap Desi Sex, Desi Mms Sex, Porn Sex

Look for mobile porn video to your phone? We have collected the best free porn HD MP4 We have compiled the best quality porn movies on your mobile phone, categories such as incest video mp4, caucasian porn. Download free HD sex videos on android without prescription, look online.

free sex photos, russian mature sex, new anal seks videos, xvideos com porn video, bedava sikis indir, sikisme videolari, turk seks indir, mobil porno videosu, cepten beles porno indis, 3gp pornolar, sicak videolar, seksi kadinlar, guzel kiz pornolari, hamile porno, rus kizlari, super sikis, erotik video indir, seksi video, porno videosu, guncel porno sitesi, erotik video sex, azgin orospu kadinlar, olgun bayanlar, unlu bayan pornosu, komsu karisini sikti, amca yegen sikisi, tecavuz seks, annesini sikiyor, bacisi ile fucked, sakso ceken kizlar, ogretmen pornolari indir, bakire kiz seksi yukle, atesli guzeller, seksi hatunlar, sikisen kari koca pornosu, gerdek pornolari indir

[sitemap xml]
Top.Mail.Ru
©OfSeks.Biz 2021